CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Video hướng dẫn nâng cấp phần mềm...

Thg9, 16/2018

BS Silver - Phần mềm quản lý kho, quản lý bán hàng cho phép quản lý nhiều hàng hóa, vật tư với nhiều kho. Kiểm soát sự biến động về số lượng và giá trị nhập,...Chi tiết...
Video hướng dẫn quản lý hàng hóa...

Thg9, 16/2018

Khi doanh nghiệp thực hiện việc nhập xuất theo quy trình tuần tự bắt đầu từ việc tạo lệnh nhập, lệnh xuất, từ các lệnh này bộ phần kho mới tạo phiếu nhập...Chi tiết...
Video hướng dẫn quản lý hàng hóa...

Thg9, 16/2018

Khi một mặt hàng cần theo dõi theo từng lô nhập của nhà sản xuất, như các hàng thực phẩm, điện tử, thuốc uống thì việc quản lý từng lô sản xuất khi nhập là...Chi tiết...
Video hướng dẫn quản lý hàng hóa...

Thg9, 16/2018

Khi một mặt hàng nhập vào kho, trong kho quy định các vị trí ở ngăn, kệ đặt hàng thì việc quản lý hàng hóa phải đảm bảo việc đặt hàng đùng vị trí, xuất ra tự...Chi tiết...
Video hướng dẫn quản lý hàng hóa...

Thg9, 16/2018

Khi một mặt hàng nhập về một đơn vị xuất ra lại một hoặc nhiều đơn vị khác, như bia mua về là thùng, xuất bán là chai hoặc két,.... Làm thể nào khi nhập xuất...Chi tiết...
Video hướng dẫn các nghiệp vụ nhập...

Thg9, 16/2018

NGHIỆP VỤ NHẬP K Nhập - Nhập kho nộ Nhập hàng bị trả lại (hàng xuất bị trả Nhập điều chuyển k NGHIỆP VỤ XUẤT K Xuất - b Xuất kho nội Xuất...Chi tiết...