CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Lập trình VBA copy các sheet tự...

Thg12, 28/2022

Chia sẻ tiếp tới các bạn cách lập trình VBA để copy tự động các sheet ra một hoặc nhiều file tuỳ vào tình huống đặt tên file trong sheet. Kiến thức này dành...Chi tiết...
Hiển thị MsgBox chữ có dấu tiếng...

Thg12, 27/2022

Trong lập trình VBA, để hiển thị thông báo ta dùng hàm MsgBox, tuy nhiên hàm này không thể hiển thị chữ tiếng Việt có dấu -unicode và không thay đổi được vị...Chi tiết...
Lập trình VBA xuất dữ liệu tự động...

Thg12, 13/2022

Lập trình VBA cho phép ta giảm nhiều công sức làm tay, chỉ cần một nhấp chuột các việc ta làm được thực hiện ngay. Xuất các phiếu thu thành các file PDF từ...Chi tiết...
Lập trình Scrollbar trong Userform...

Thg12, 13/2022

Lập trình VBA để thay đổi màu sắc tùy ý trong bảng tính Excel nếu mò mẫm sẽ rất lâu và không chuyên nghiệp. Tôi hướng dẫn cách lập trình userform, scroll bar...Chi tiết...
Cách chuyển dữ liệu dạng Pivot về...

Thg9, 5/2022

Đôi khi chúng ta nhận một báo cáo mô tả dữ liệu dạng pivot (có dòng đầu, cột đầu là tiêu đề, giao của dòng, cột là giá trị thống kê. Bây giờ bạn cần đưa dữ...Chi tiết...
Hướng dẫn chạy file Excel có...

Thg7, 10/2022

Một file Excel có chứa maco hay VBA khi mở lên có thể bạn không chạy được nếu không thực hiện các bước trong bài viết này. Khi mở file Excel có định dạng...Chi tiết...