CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Lập trình tạo DLL để bảo mật mã...

Thg11, 22/2021

Khi bạn viết phần mềm mà muốn bảo mật code hoặc tối ưu hơn về tốc độ thì cần lập trình DLL. Trong Excel không cho phép bạn tạo DLL nhưng bạn có thể dùng Delphi...Chi tiết...
So sánh tốc độ chạy hàm mảng VBA...

Thg11, 20/2021

Tôi lập trình tạo DLL trong Delphi các hàm làm việc với mảng - array tốc độ chạy nhanh hơn VBA với cùng một thuật toán. Các bạn thử nghiệm trên máy tính của...Chi tiết...
Hướng dẫn Chia sẻ Excel qua mạng...

Thg11, 13/2021

Từ một sheet dữ liệu, bạn muốn chia sẻ vói mỗi nhóm user chỉ được nhập vào một hoặc vài khu vực nào đó thì cần phải tạo vùng ảo từ sheet gốc. Trong Google...Chi tiết...
Lập trình VBA tạo BS ListView...

Thg11, 12/2021

BSAC - Bluesofts ActiveX Controls cung cấp controls BSListView để người lập trình VBA tạo ListView có Unicode, với các thuộc tính Grouping, CheckBoxes,...Chi tiết...
Hướng dẫn lập trình VBA tạo...

Thg11, 12/2021

Lập trình VBA tạo TreeView unicode với đa cấp độ là việc khó nhưng với hướng dẫn của tôi bất kỳ ai cũng làm được chỉ với vài dòng lệnh cùng BSAC...Chi tiết...
Lập trình VBA tạo TreeView unicode...

Thg11, 12/2021

Microsoft đã ngừng hỗ trợ ActiveX Controls, các controls cũ không hỗ trợ unicode, không có Task Pane. BLUESOFTS -Tác giả Nguyễn Duy Tuân đã phát triển BSAC để...Chi tiết...