CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Video demo các chức năng chính của...

Thg9, 15/2018

THÔNG TIN HỆ THỐNG Phần mềm sử dụng font chữ:Unicode Hệ quản trịCSDL:MySQL Server Kết nối qua mạng:LANvàInternet. Chạy trên các HĐH...Chi tiết...
Lọc dữ liệu từ ngày đến ngày với...

Thg9, 6/2018

Phương pháp tạo báo cáo động trong Excel lọc từ ngày đến ngày rất dễ dàng và chuyên nghiệp nếu ứng dụng hàm BS_SQL của Add-in...Chi tiết...
Bài 1 Hướng dẫn Tạo báo cáo động...

Thg7, 26/2018

Add-in A-Tools cung cấp giải pháp tạo báo cáo động trong Excel rất mạnh và dễ dàng. Chỉ cần học một hàm duy nhất là BS_SQL với sáu từ khóa SELECT, FROM, WHERE,...Chi tiết...
Bluesofts đào tạo Vingroup Excel...

Thg11, 10/2017

Ngày 20/11/2017, Quỹ Đầu tư và Phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF) thuộc Tập đoàn Vingroup sẽ chính thức khánh thành Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ có...Chi tiết...