CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Kỹ thuật lập trình mạng trong...

Thg8, 12/2021

Trong bài học số 3 này tôi chia sẻ cách upload và download file giữa máy chủ và máy khách. Nâng cấp ví dụ bài 2, tạo form gửi cả dữ liệu và ảnh lên sheet...Chi tiết...
Kỹ thuật lập trình mạng trong...

Thg8, 12/2021

Bài 2: Cách tạo form trên sheet để nhập dữ liệu và ghi lên sheet lưu dữ liệu máy chủ. Các truyền tham số cho macro trên máy chủ để đẩy dữ liệu vào dòng...Chi tiết...
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng...

Thg8, 12/2021

Trang này chúng tôi hướng dẫn bạn cài đặt Add-in A-Tools và cung cấp các link học các chức năng chính của phần mềm. Hướng dẫn cài đặt Add-in A-Tools +Bước...Chi tiết...
Tạo danh sách chọn động - Data...

Thg11, 24/2021

Khi chúng ta có một danh sách giá trị nguồn dài, nhiều, làm sao để danh sách này được lọc để thu gọn theo nhóm hàng hay điều kiện lọc mà bạn chọn ở một ô khác....Chi tiết...
Lập trình VBA gộp dữ liệu từ nhiều...

Thg8, 5/2021

Bài giảng hướng dẫn chi tiết lập trình VBA để gộp file Excel hiển thị trạng thái gộp từng file rất chuyên nghiệp cùng với hàm API JoinFiles của Add-in...Chi tiết...
Thiết lập tùy chọn cho Add-in...

Thg8, 4/2021

Hướng dẫn giúp bạn hiểu ý nghĩa của từng tùy chọn trong "Tùy chọn", thiết lập này ảnh hưởng đến máy chỉ, máy khách và các lựa chọn...Chi tiết...