CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Cài đặt activex controls BSAC bằng...

Thg9, 7/2021

Bạn chỉ phải làm việc này nếu máy không cài Add-in A-Tools, bạn chỉ muốn cài một file BSAC,ocx duy nhất, và việc này chỉ phải làm lần đầu tiên. Việc cài đặt...Chi tiết...
Lập trình VBA tạo Task Pane cùng...

Thg9, 7/2021

Task Pane là cửa sổ mềm mại nằm ở 4 cạnh của cửa sổ Excel hoặc nổi lên (float). Lập trình VBA để tạo ra nó kết hợp nhúng Userform giúp bạn có được một giao...Chi tiết...
Lập trình VBA Lấy tỷ giá ngoại tệ...

Thg8, 14/2021

Hướng dẫn lập trình VBA để lấy tỷ giá từ website vào Excel với đối tượng QueryTable. Dữ liệu lấy dạng table có ID. Ví dụ này tôi lấy từ trang web của...Chi tiết...
Lập trình VBA mở sheet trong máy...

Thg8, 13/2021

Từ máy khách tạo macro mở một sheet trên máy chủ mà không cần qua Quản trị máy chủ của Add-in A-Tools. Lập trình VBA thực hiện các bước như sau: Bước 1:...Chi tiết...
Kỹ thuật lập trình mạng trong...

Thg8, 12/2021

Trong bài học số 3 này tôi chia sẻ cách upload và download file giữa máy chủ và máy khách. Nâng cấp ví dụ bài 2, tạo form gửi cả dữ liệu và ảnh lên sheet...Chi tiết...
Kỹ thuật lập trình mạng trong...

Thg8, 12/2021

Bài 2: Cách tạo form trên sheet để nhập dữ liệu và ghi lên sheet lưu dữ liệu máy chủ. Các truyền tham số cho macro trên máy chủ để đẩy dữ liệu vào dòng...Chi tiết...