CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Giải thuật tạo danh sách liên kết...

Thg9, 27/2021

Lập trình tạo danh sách động bằng cách liên kết các biến nhớ, mỗi biến được khai báo là một kiểu class lưu trữ các trường thông tin. Đây là phương pháp lập...Chi tiết...
Hướng dẫn hàm MSGBOXParams hiển...

Thg9, 11/2021

Hướng dẫn hàm#MSGBOXParamshiển thị ảnh tùy ý, màu, progress, unicode. + Hướng dẫn nhúng ảnh vào Excel với control#BSImageListtrong#BSAC, từ đây các control ,...Chi tiết...
Cài đặt activex controls BSAC bằng...

Thg9, 7/2021

Bạn chỉ phải làm việc này nếu máy không cài Add-in A-Tools, bạn chỉ muốn cài một file BSAC,ocx duy nhất, và việc này chỉ phải làm lần đầu tiên. Việc cài đặt...Chi tiết...
Lập trình VBA tạo Task Pane cùng...

Thg9, 7/2021

Task Pane là cửa sổ mềm mại nằm ở 4 cạnh của cửa sổ Excel hoặc nổi lên (float). Lập trình VBA để tạo ra nó kết hợp nhúng Userform giúp bạn có được một giao...Chi tiết...
Lập trình VBA Lấy tỷ giá ngoại tệ...

Thg8, 14/2021

Hướng dẫn lập trình VBA để lấy tỷ giá từ website vào Excel với đối tượng QueryTable. Dữ liệu lấy dạng table có ID. Ví dụ này tôi lấy từ trang web của...Chi tiết...
Lập trình VBA mở sheet trong máy...

Thg8, 13/2021

Từ máy khách tạo macro mở một sheet trên máy chủ mà không cần qua Quản trị máy chủ của Add-in A-Tools. Lập trình VBA thực hiện các bước như sau: Bước 1:...Chi tiết...