CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Tạo công thức mảng Excel chỉ bằng...

Thg8, 3/2021

Công thức mảng trong Excel rất mạng nhưng tạo nó bạn phải có kiến thức tốt. Công cụ Formula Builder giúp bạn tạo công thức mảng chỉ bằng click chuột dễ...Chi tiết...
Lập trình VBA tạo hàm trả về mảng...

Thg8, 3/2021

Lập trình hàm mảng với thuộc tính tự nhận đủ phần tử của mảng vào sheet và tự co giãn đúng với kich cỡ của mảng là công nghệ đặc biệt trong Add-in A-Tools như...Chi tiết...
Tự tạo hàm riêng trong Excel & VBA...

Thg7, 27/2021

Nhiều bạn hỏi mình rằng "Học VBA có khó không anh?" Tôi nói là "Nếu học của Bluesofts và anh dạy thì không có gì là khó :p ! Các bạn hãy xem...Chi tiết...
Lập trình VBA tạo danh sách chuỗi...

Thg7, 27/2021

Đôi khi chúng ta cần lấy bộ mã ký tự không giống nhau hoặc tạo bộ mã để test trong lập trình. Bài hướng dẫn chia sẻ cách để làm việc này. Video hướng dẫn...Chi tiết...
Lập trình VBA tạo hàm tách tiếng...

Thg7, 27/2021

Excel không có hàm tách tiếng Trung Quốc, chúng ta dùng VBA cho phép lập trình tạo ra hàm này rất dễ dàng. Bạn hãy làm theo tôi trình tự các bước như...Chi tiết...
Kiểm tra Excel là 32 hay 64-bit

Thg7, 26/2021

Trước khi cài đặt Add-in A-Tools hay các add-in khác bạn cần phải biết Excel hay Office trên máy tính mình là 32 hay 64-bit. Bạn chỉ cần thực hiện các bước...Chi tiết...