CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Lập trình Delphi cơ bản Bài 02 -...

Thg11, 22/2021

Video này tôi hướng dẫn cách lập trình Delphi với Form, thiết lập thông tin phần mềm, thuộc tính của Form. Lập trình Form mẹ gọi form con với cách truyền tham...Chi tiết...
Lập trình Delphi cơ bản Bài 01 -...

Thg11, 22/2021

Delphi hiện là một trong các ngôn ngữ lập trình mạnh trên thế giới, cho phép lập trình duy nhất một code và biên dịch cho các nền tảng hệ điều hành Windows...Chi tiết...
Lập trình tạo DLL để bảo mật mã...

Thg11, 22/2021

Khi bạn viết phần mềm mà muốn bảo mật code hoặc tối ưu hơn về tốc độ thì cần lập trình DLL. Trong Excel không cho phép bạn tạo DLL nhưng bạn có thể dùng Delphi...Chi tiết...
So sánh tốc độ chạy hàm mảng VBA...

Thg11, 20/2021

Tôi lập trình tạo DLL trong Delphi các hàm làm việc với mảng - array tốc độ chạy nhanh hơn VBA với cùng một thuật toán. Các bạn thử nghiệm trên máy tính của...Chi tiết...
Hướng dẫn Chia sẻ Excel qua mạng...

Thg11, 13/2021

Từ một sheet dữ liệu, bạn muốn chia sẻ vói mỗi nhóm user chỉ được nhập vào một hoặc vài khu vực nào đó thì cần phải tạo vùng ảo từ sheet gốc. Trong Google...Chi tiết...
Lập trình VBA tạo BS ListView...

Thg11, 12/2021

BSAC - Bluesofts ActiveX Controls cung cấp controls BSListView để người lập trình VBA tạo ListView có Unicode, với các thuộc tính Grouping, CheckBoxes,...Chi tiết...