CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Tính chiết khấu, tiền hàng và phải...

Thg9, 19/2018

Trong Excel, để giải quyết 1 bảng tính bằng công thức excel thuần túy, việc file năng, tốc độ xử lý chậm trong mỗi lần cập nhật công thức là chuyển thường...Chi tiết...
Thủ tục gán dữ liệu vào một vùng...

Thg9, 19/2018

Với Excel thuần túy, để điền dữ liệu lặp đi lặp lại vào một vùng bất kỳ nhiều lần, hiện tại phần lớn người dùng nhập liệu thuần tùy bằng cách gõ bàn phím mà ít...Chi tiết...
Phần mềm đấu giá trực tuyến trong...

Thg9, 18/2018

PHẦN MỀM ĐẦU GIÁ TRỰC TUYẾN BẰNG EXCEL & VBA (MÃ NGUỒN MỞ) Giao diện phần mềm Chương trình được lập trình trong môi trường Excel và VBA. Đây là...Chi tiết...
Video hướng dẫn nâng cấp phần mềm...

Thg9, 16/2018

BS Silver - Phần mềm quản lý kho, quản lý bán hàng cho phép quản lý nhiều hàng hóa, vật tư với nhiều kho. Kiểm soát sự biến động về số lượng và giá trị nhập,...Chi tiết...
Video hướng dẫn quản lý hàng hóa...

Thg9, 16/2018

Khi doanh nghiệp thực hiện việc nhập xuất theo quy trình tuần tự bắt đầu từ việc tạo lệnh nhập, lệnh xuất, từ các lệnh này bộ phần kho mới tạo phiếu nhập...Chi tiết...
Video hướng dẫn quản lý hàng hóa...

Thg9, 16/2018

Khi một mặt hàng cần theo dõi theo từng lô nhập của nhà sản xuất, như các hàng thực phẩm, điện tử, thuốc uống thì việc quản lý từng lô sản xuất khi nhập là...Chi tiết...