CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Lập trình VBA với BSStreamX,...

Thg11, 11/2021

BSStreamX là control cho phép nhúng bất kỳ file nào vào trong ứng dụng của bạn, khi file ứng dụng mang sang máy tính khác không cần phải mang theo file mà bạn...Chi tiết...
Lập trình VBA tạo BSTreeView hiển...

Thg11, 11/2021

TạoTreeView hiển thị icon/ ảnh củng Task Pane trong Excel VBA, sử dụng các controls: BSTreeView, BSImageLIst, BSTaskPane. Support: Unicode, platforms 32,...Chi tiết...
Giải thuật tạo danh sách liên kết...

Thg9, 27/2021

Lập trình tạo danh sách động bằng cách liên kết các biến nhớ, mỗi biến được khai báo là một kiểu class lưu trữ các trường thông tin. Đây là phương pháp lập...Chi tiết...
Hướng dẫn hàm MSGBOXParams hiển...

Thg9, 11/2021

Hướng dẫn hàm#MSGBOXParamshiển thị ảnh tùy ý, màu, progress, unicode. + Hướng dẫn nhúng ảnh vào Excel với control#BSImageListtrong#BSAC, từ đây các control ,...Chi tiết...
Cài đặt activex controls BSAC bằng...

Thg9, 7/2021

Bạn chỉ phải làm việc này nếu máy không cài Add-in A-Tools, bạn chỉ muốn cài một file BSAC,ocx duy nhất, và việc này chỉ phải làm lần đầu tiên. Việc cài đặt...Chi tiết...
Lập trình VBA tạo Task Pane cùng...

Thg9, 7/2021

Task Pane là cửa sổ mềm mại nằm ở 4 cạnh của cửa sổ Excel hoặc nổi lên (float). Lập trình VBA để tạo ra nó kết hợp nhúng Userform giúp bạn có được một giao...Chi tiết...