CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

 
BSAC - Bluesofts ActiveX Controls là bộ activeX Controls lập trình cho VBA trong Excel, Office, VB6, Delphi, .NET. Tạo giao diện phần mềm đẹp và chuyên nghiệp, tạo các Task Pane, TreeView, ListView, ImageList,... Hỗ trợ unicode với các nền tảng 32 và 64-bit,...

Các controls đều hỗ trợ unicode theo chuẩn 32 hoặc 64-bit.

BSAC version 3.1.0.0 (05-08-2021)

(Nếu máy đã cài Add-in A-Tools thì không cần cài BSAC)

(Video giới thiệu 24 controls trong BSAC để lập trình giao diện đẹp trong VBA)

 Các ví dụ lập trình VBA với BSAC tại đây

BSAC là bộ ActiveX Controls hỗ trợ tốt nhất cho VBA trong Excel và Office nói chung, các ngôn ngữ lập trình khác cũng được hỗ trợ như VB6, VFP, Delphi. BSAC hỗ trợ hoàn toàn unicode, cung cấp tương đối đầy đủ các điều khiển cho thiết kế giao diện người dùng, như là: BSLabel, BSEdit, BSCheckBox, BSComboBox, BSListBox, BSListView, BSTreeView, Progress,... Đặc biệt hỗ trợ đối tượng BSTaskPaneX, cho phép làm việc với Task Pane của Office trong VBA, VB6 một cách linh hoạt.

Một khả năng tuyệt vời là BSAC cho phép người dùng can thiệp sâu vào đối tượng, cho phép vẽ thêm hay thay đổi giao diện bởi việc cung cấp các thủ tục sự kiện quan trọng như: OnMeasureItem, OnDrawItem, OnWndProc.
Với BSAC, người lập trình có thể tự tạo riêng cho mình các điều khiển có giao diện đẹp rất dễ dàng với vài dòng code. 


Lập trình tạo Task Pane (BSTaskPane) trong Excel VBA. Hướng dẫn tại đây
   (Lập trình VBA tạo TreeView Unicode bằng control BSTreeView trong BSAC)


(Lập trình VBA trong Excel tạo ảnh, thay đổi màu của ListBox, ComboBox với BSListBox, BSComboBox)(Lập trình ComboBox có màu ở các dòng với BSComboBox)
 

DemoBSACCtrls

(Hình trên được lập trình trong Excel VBA với các controls của BSAC)

Giải pháp gắn Form/Userform lên Toolbar và Task Pane của Office

Lập trình VBA với ListBox có ảnh cùng với Task Pane (BSListBox, BSTaskPaneX)
 BSTreeView

Lập trình VBAtrong Excel tạo Treeview trong Task Pane (BSTreeView, BSTaskPaneX)

 

Lập trình VBA trong Excel tạo Listview (BSListView)

Ngoài các ActiveX Controls, BSAC cung cấp nhiều hàm xử lý dữ liệu, giao diện người dùng, bạn có thể tham khảo file BSAC_API.xls hoặc BSAC_API.bas trong thư mục được cài đặt.

(MsgBox hiển thị unicode, có timer, progress)

 
(InputBox hiển thị unicode, có timer)

Tác giả: Nguyễn Duy Tuân


    Tải về BSAC - Bluesofts ActiveX Controls    Video hướng dẫn    Tư vấn sử dụng 0243.791.7200 - 096.555.6989    Tải PDF hướng dẫn sử dụng phần mềm Là bộ activeX Controls lập trình cho VBA trong Excel, Office, VB6, Delphi, .NET. Tạo giao diện phần mềm đẹp và chuyên nghiệp, tạo các Task Pane, TreeView, ListView, ImageList,... Hỗ trợ unicode với các nền tảng 32 và 64-bit,...