CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Phần mềm kế toán dễ dùng, chính xác, tùy chỉnh cao, mức phí thấp, nâng cấp hàng năm, làm kế toán cho nhiều công ty trong cùng một máy tính không tính thêm phí, hỗ trợ. 100% báo cáo trên Excel.

Tổng quan về phần mềm kế toán doanh nghiệp A-Excel

 

Một số thông tin chính về phần mềm kế toán A-Excel
 • Được lập trình bằng ngôn ngữ VB6, Delphi, truy vấn CSDL bằng ngôn ngữ T-SQL đảm bảo chạy nhanh và linh hoạt. Chạy tự động gần như tất cả các khâu của kế toán
 • Dùng Microsoft Excel là môi trường nhập dữ liệu (danh mục, chứng từ) rất dễ dùng, thân thiện.
 • 100% Hệ thống báo cáo lập và xuất ra Excel. Thuận tiện cho nhu cầu chế biến, chỉnh sửa trước khi in hoặc mang sang máy tính khác,...
 • Chỉ cần nhập danh mục khách hàng, nhà cung cấp, hàng hóa, vật tư, các loại chứng từ, các việc còn lại phần mềm tự động làm như, kết chuyển thuế, kết chuyển  cuối kỳ, xác định KQKD, báo cáo thuế, báo cáo tài chính,...
 • Điều tra nguồn gốc của các chỉ tiêu đối tượng dễ dàng (Drill Down). Từ sổ tổng hợp mở ra->Sổ chi tiết của đối tượng->từ sổ chi tiết mở ra Chứng từ gốc, từ chứng từ gốc tìm ra bộ chứng từ có liên quan đến nhau.
 • Hoạt động ổn định, chính xác, không phát sinh lỗi.
 • Một máy tính cho phép làm kế toán cho nhiều công ty, không phải trả thêm phí bản quyền. Rất phù hợp cho các khách hàng làm dịch vụ kế toán. Phần mêm đang được tin dùng bới hàng 1000 cá nhân và công ty đang làm dịch vụ kế toán thuế.
 • Phù hợp cho các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ, XDCB nhỏ và vừa và các cửa hàng kinh doanh.
 • Sổ kế toán làm theo hình thức NKC (có thể theo một hình thức khác nếu DN yêu cầu).
 • Các báo cáo thuế tương thích với phần mềm HTKK mới nhất (có thể Import/nhập tự động dữ liệu vào chương trình HTKK).
 • Quản lý công nợ theo khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên.
 • Quản lý theo vụ việc, hợp đồng.
 • Quản lý nhập xuất tồn theo nhiều kho.
 • Cung cấp hệ thống báo cáo về doanh thu theo các cấp.
 • Lập sổ theo các loại tiền tệ.
 • Trong mỗi báo cáo đều cho phép tìm kiếm và trích lọc dữ liệu một cách linh động.
 • Cho phép người dùng tự tạo báo cáo. Nếu người dùng được đào tạo tốt về kỹ thuật này thì có thể tự tạo toàn bộ các báo cáo mà không cần đến nhà cung cấp phần mềm.
 • Cho phép tự tạo mẫu chứng từ để in. Tạo mẫu hóa đơn mua, bán hàng, phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất mà không cần can thiệp bởi người lập trình.
 • Cho phép tổ chức nhóm làm việc, phân quyền người dùng.
 • Các nghiệp vụ kế toán được thể hiện trên các mẫu chứng từ, thể hiện tính tự động hóa cao, kiểm tra tính hợp lệ của một chứng từ trước khi cho ghi sổ.
 • Cung cấp các công cụ hỗ trợ trong tính toán.
 • Chương trình sử dụng font chữ Unicode.
 • Và còn rất nhiều tính năng hữu ích khác!

Quy tắc sử dụng (theo trình tự)

 1. Nhập thông tin về doanh nghiệp. Các tham số hệ thống.
 2. Tạo mã trong các danh mục, như: danh mục hàng hóa, danh mục khách hàng,...
 3. Nhập các chứng từ (nghiệp vụ phát sinh) theo các mẫu nhập trong phần mềm. Quá trình nhập chứng là việc ghi lại các thông tin về giao dịch và định khoản kế toán, việc định khoản có thể tự động hoặc bạn tự thay đổi. Các chứng từ đi cùng có thể tự động sinh ra như phiếu nhập, phiếu xuất, phiếu thu, phiếu chi.

Ví dụ: Nhập hóa đơn mua hàng thanh toán ngay
Chương trình sẽ tạo cho bạn 3 chứng từ:

 • Chứng từ mua hàng (CT Thuế)
 • Phiếu nhập kho
 • Phiếu chi

Tất cả hệ thống các sổ nhật ký, sổ chi tiết, sổ tổng hợp , báo cáo thuế, báo cáo tài chính chương trình tự động thực hiện cho bạn!

Ưu điểm nổi bật của phần mềm kế toán A-Excel là

 • Rất dễ dùng (một người bán hàng thuần túy sử dụng PM A-Excel mà không biết rằng mình đã đang làm nghiệp vụ kế toán ).
 • Linh động, tùy biến cao
 • 100% báo cáo trên Excel
 • Tự động hóa cao trong nhập liệu
 • Quản lý chặt chẽ người dùng
 • Một máy cho phép làm kế toán cho nhiều công ty, rất phù hợp cho những người làm về dịch vụ kế toán
 
Một số hình ảnh trong phần mềm


(Phần mềm bảo mật dữ liệu với cơ chế tạo user, password để đăng nhập vào phần mềm)
 

(Giao diện màn hình chính của phần mềm kế toán A-Excel)
 

(Tất cả các phiếu nhập trên bảng tính Excel, thuận tiện, dễ dàng, tự động hóa nhiều thao tác)
 

(100% báo cáo xuất ra Excel, Hỗ trợ tính năng Drill-down: từ sổ tổng hợp nhấp đúp chuột về sổ chi tiết, từ chi tiết nhấp đúp chuột về chứng từ gốc, từ chứng từ tìm ra các chứng từ liên quan)(Sổ cái, sổ chi tiết cho phép lọc nhiều điều kiện)(Hỗ trợ các báo cáo bán hàng, tùy ý thiết kế các báo cáo phát sinh của doanh nghiệp. Các bạn hoàn toàn tự xây dựng được thêm báo cáo mà không cần phải sửa phần mềm)(Mẫu phiếu in tùy ý thiết kế và chỉnh sửa trên Excel)(Báo cáo tài chính, báo cáo thuế trên Excel, liên kết với dữ liệu gốc tốc độ nhanh)