CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Hướng dẫn làm kế toán trên phần mềm A-Excel Bài 1 - Tổng quan về A-Excel

 Cách cài đặt phần mềm và những thao tác chính khi sử dụng phần mềm bạn càn biết. Trình tự thực hiện các công việc trên phần mềm để bạn có cái nhìn tổng thể về nó.

NỘI DÙNG VIDEO GỒM:
+ Cài đặt phần mềm kế toán A-Excel
+ Giới thiệu thao tác mở màn hình chức năng: vào, ra
+ Tổng quan từ trợ giúp-> danh mục->tồn đầu
+ Tạo nghiệp vụ mua, bán hàng
+ Lên bảng cân đối phát sinh
+ Xem nhanh BCTC
 

BÀI HỌC LIÊN QUAN:
Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán A-Excel - Bài 2


Phần mềm kế toán A-Excel: Là phần mềm kế toán trên Excel, làm kế toán dễ dàng, chỉ cần nhập danh mục, chứng từ các sổ sách, báo cáo thuế, BCTC tự động được tạo. Các thông tin chính gồm:
- Chạy trong Office 32 bit
- Một máy tính làm kế toán cho nhiều công ty.
- Hình thức NKC
- 100% báo cáo Excel.
- Dễ dùng, thêm,  sửa báo cáo tùy ý.
- Dữ liệu mỗi công ty lưu theo file, dễ dàng mang đi máy tính khác làm tiếp.
- Phân quyền theo user.
- Phù hợp công ty nhỏ và vừa.