CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Phần mềm quản lý bán hàng BS GOGO cung cấp đầy đủ các nghiệp vụ bán hàng, quản lý doanh thu, lãi lỗ, quản lý hàng tồn kho, công nợ phải thu, phải trả, thu ngân, cung cấp hệ thống sổ sách quản lý hàng hóa. Phần mềm cho phép chạy qua mạng LAN và Internet, vì vậy nhiều người (có thể hàng trăm người) có thể cùng kết nối chung vào CSDL để làm việc....

THÔNG TIN HỆ THỐNG

 • Phần mềm sử dụng font chữ Unicode
 • Hệ quản trị CSDL là MySQL Server
 • Kết nối qua mạng LAN và Internet.
 • Chạy trên các HĐH Windows 32, 64-bit : Windows XPVista7, 8, 10, 11; Server2003, Server20082012, 2016 hoặc cao hơn
 • Các máy khách có thể không cần phải cài đặt phần mềm. Phần mềm chạy độc lập.

CÁC CHỨC NĂNG VÀ TÍNH NĂNG CHÍNH

 • Quản lý báo giá: phân tích báo giá các mặt hàng từ nhiều nhà cung cấp
 • Quản lý đơn hàng: đơn hàng từ khách hàng, đơn hàng tới người bán, theo dõi đơn hàng thực hiện
 • Quản lý chính sách giá theo khách hàng, chiết khấu khuyến mại
 • Phân tích doanh thu hàng hóa, giá vốn, lãi gộp
 • Quản lý hàng hóa, vật tư theo nhóm, vị trí trong kho.
 • Quản lý hàng hóa theo nhà cung cấp, khách hàng, bộ phận, nhân viên, vụ việc.
 • Kiểm soát người dùng chặt chẽ nhờ phân quyền chi tiết theo từng chức năng.
 • Thực hiện tính giá xuất kho theo chuẩn của hệ thống kế toán: FIFOLIFOAVG - Bình quân liên hoàn, Thực tế đích danh.
 • Hạch toán với nhiều loại tiền tệ.
 • Các thiết lập về định dạng số, tiền tệ, ngày tháng độc lập với hệ điều hành.
 • Cho phép ghi sổ các loại nghiệp vụ liên quan đến kho như: báo giá, lên đơn hàng, lập hóa đơn - tính tiền và công nợ, nhập, xuất hàng trả lại, giảm trừ doanh thu, thu tiền, chi tiền, điều chuyển kho, kiểm kê tồn kho thực tế,...
 • Quản lý hàng hóa vật tư theo lô, hạn sử dụng
 • Quản lý hàng theo đa đơn vị tính (nhập, xuất với các đơn vị đo khác nhau), cho phép quy đổi về đơn vị bất kỳ theo nhiều cấp. Ví dụ: tấn->tạ->yến->kg->g
 • Tích hợp với máy kiểm kê giúp cho việc kiểm kho cuối kỳ nhanh gọn và chính xác.
 • Các phiếu nhập, xuất, bán hàng tích hợp máy quét mã vạch giúp việc gọi hàng hoá vật tư nhanh và chính xác.
 • Tự động cảnh báo khi hàng tồn trong kho hết hoặc số lượng tồn dưới mức tối thiểu.
 • Hỗ trợ công cụ tìm kiếm trong các màn hình danh mục, chứng từ.
 • Phần mềm cho phép quản lý hàng hóa cho nhiều công ty trên cùng một máy tính.
 • Cho phép sao lưu và khôi phục CSDL.
 • Cho phép nhập tự động danh mục hàng hóa, số dư đầu kỳ từ tệp Excel.
 • Quản lý hàng hóa theo mã vạch
 • Hàng quản lý theo vị trí
 • Cho phép xuất dữ liệu ra tệp với nhiều định dạng: ExcelPDFWordHTMLXML,...
 • Cung cấp các báo cáo chi tiết theo từng mã hàng (thẻ kho), vụ việc, từng bộ phận, khách hàng, nhà cung cấp theo dạng bảng và biểu đồ.
 • Cung cấp các báo cáo tổng hợp xuất- nhập - tồn theo kho, theo khách hàng.
 • Hệ thống báo cáo được lọc theo ngày, tháng, quý, năm và lọc theo các đối tượng khác nhau như: mã hàng, kho, vụ việc, bộ phận, khách hàng.
 • Phần mềm làm việc với nhiều cửa sổ, các cửa sổ được xếp theo dạng tab giống như các trình duyệt Web FirefoxInternet Explorer. 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA PHẦN MỀM BÁN HÀNG


bdxvv2

(Các chức năng chính của hệ thống phần mềm quản lý bán hàng)

Kiểm kê kho

thekho

(Hệ thống báo cáo kho kết xuất ra các định dạng Excel, Word, PDF, HTML,...)

thnxt

(Phần mềm quản lý kho chuyên nghiệp BS Silver cung cấp đầy đủ các báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn, theo chủng loại, theo lô, hạn sử dụng, theo vụ việc,...)

phanquyen

(Hệ thống được bảo mật theo cách phân quyền chặt chẽ tính chất đa cấp của quyền được cấp mỗi nhóm user)

Bluesofts tự hào cung cấp một giải pháp quản lý bán hàng chuyên nghiệp và toàn diện cho các cửa hàng, doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn, với đa dạng chủng loại vật tư, hàng hóa.   Tải về Phần mềm quản lý bán hàng BS GOGO    Video hướng dẫn    Tư vấn sử dụng 0243.791.7200 - 096.555.6989    Tải PDF hướng dẫn sử dụng phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng BS GOGO cung cấp đầy đủ các nghiệp vụ bán hàng, quản lý doanh thu, lãi lỗ, quản lý hàng tồn kho, công nợ phải thu, phải trả, thu ngân, cung cấp hệ thống sổ sách quản lý hàng hóa. Phần mềm cho phép chạy qua mạng LAN và Internet, vì vậy nhiều người (có thể hàng trăm người) có thể cùng kết nối chung vào CSDL để làm việc....