CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Video hướng dẫn nâng cấp phần mềm BS Silver

BS Silver - Phần mềm quản lý kho, quản lý bán hàng cho phép quản lý nhiều hàng hóa, vật tư với nhiều kho. Kiểm soát sự biến động về số lượng và giá trị nhập, xuất của từng mặt hàng, từng kho, bộ phận, vụ việc, khách hàng, nhà cung cấp...
Phiên bản mới cũng nâng cấp tốc độ mở chứng từ rất nhanh nên chắc chắn công việc làm kho của công ty với phiên bản mới sẽ thực sự thuận tiện, tốc độ mở màn hình chứng từ NHANH GẤP NHIỀU LẦN so với các phiên bản cũ, thêm 4 báo cáo theo lô và vị trí trong "Thẻ Kho", tốc độ xem các báo cáo tổng hợp nhanh hơn nhiều lần phiên bản cũ,...
(Note: trong video có 4 bước, nhưng trong bài viết có 5 bước, ở bài viết các bạn chú ý thực hiện bước thứ 3, copy bộ báo cáo mà video chưa hướng dẫn)

Để nâng cấp phiên bản mới, các bạn làm theo các bước như sau:

Bước 1: Sao lưu cơ sở dữ liệu
Tại giao diện chính của phần mềm, các bạn vào phần "dữ liệu" -> "sao lưu và khôi phục dữ liệu CSDL"-> "sao lưu CSDL" và chọn đường dẫn lưu CSDL (chú ý: nên lưu vào ổ D hoặc E)
Bước 2: Kiểm tra đường dẫn chứa CSDL (lưu lại đường dẫn)
Các bạn vào theo đường dẫn C:\Program Files\MySQL -> sau đó mở file "my.ini" -> các bạn tìm tới "#Path to the database root" -> sau đó copy đường dẫn sau chuỗi "datadir" và lưu tạm thời vào notepad (hoặc word,...) để sau khi nâng cấp, các bạn chỉ copy lại đường dẫn để tránh mất thời gian tìm kiếm thư mục chứa CSDL.
Bước 3: Copy thư mục chứa báo cáo
Các bạn vào nơi cài đặt phần mềm BS Silver (thông thường cài vào ổ C thì theo đường dẫn "C:\Program Files\BS Silver - Phan mem quan ly kho") -> sau đó các bạn foder "reports" đưa vào ổ D hoặc ổ E tránh trường hợp cài lại phần mềm sẽ mất một số báo cáo đặc thù của công ty. Sau khi cài đặt hoàn thành, các bạn sẽ copy lại foder báo cáo này trở về chỗ củ.
Bước 4: Tải và cài đặt phần mềm BS Silver như các phần mềm khác
Các bạn dowloand tại đây 
Để cài đặt, các bạn tắt phần mềm và cài đặt như các phần mềm thông thường khác.
Bước 5: Khôi phục lại đường dẫn chứa CSDL (xem hướng dẫn chi tiết trong video)
          + Tạm dừng chức năng quản trị CSDL
          + Chuyển lại đường dẫn chứa CSDL trong MySQL
          + Khôi phục chức năng quản trị CSDL