CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Video hướng dẫn quản lý hàng hóa nhập xuất theo lệnh nhập, lệnh xuất


Khi doanh nghiệp thực hiện việc nhập xuất theo quy trình tuần tự bắt đầu từ việc tạo lệnh nhập, lệnh xuất, từ các lệnh này bộ phần kho mới tạo phiếu nhập hoặc phiếu xuất. Làm thế nào để quản lý chặt chẽ quá trình thực hiện lệnh, theo dõi số lượng trên lệnh và số lượng thực nhập, thực xuất? Để quản lý quá trình thực hiện lệnh nhập xuất một cách chặt chẽ và linh hoạt chúng ta sử dụng phần mềm quản lý kho chuyên nghiệp BS Silver