CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Giới thiệu phần mềm kế toán A-Excel
Chỉ cần nhập danh mục, chứng từ, tất cả sổ chi tiết, tổng hợp, báo cáo Thuế, BCTC tự động tạo, kết chuyển tự động, chuyển kỳ bằng lệnh, 100% báo cáo Excel.
Bài 1: Cài đặt, tổng quan phần mềm, các thao tác cơ bản
Hướng dẫn cài đặt phần mềm kế toán A-Excel, thao tác cơ bản trên phần mềm
Nhập liệu nhanh chứng từ phần mềm kế toán A-Excel
Đối với công việc kế toán, như thường lệ khi nhận được một hóa đơn mua hàng - nhập kho hay bán hàng - xuất kho thì chúng ta sẽ phải lập ít nhất là 2 phiếu kế toán nếu hình thức thanh toán là thanh toán chậm tương ứng với việc lập 1 hóa đơn và 1 phiếu nhập/phiếu xuất, và 3 phiếu kế toán với hình thức thanh toán ngay tương ứng với 1 hóa đơn, 1 phiếu Nhập/xuất và 1 phiếu thu/chi.
Bài 2: Tạo CSDL, danh mục, nhập số dư đầu kỳ
Ưu điểm nổi bật của phần mềm kế toán A-Excel là + Rất dễ dùng (một người bán hàng thuần túy sử dụng PM A-Excel mà không biết rằng mình đã đang làm nghiệp vụ kế toán fvcvds). + Linh động, tùy biến cao 100% báo cáo trên Excel + Tự động hóa cao trong nhập liệu + Quản lý chặt chẽ người dùng + Một máy cho phép làm kế toán cho nhiều công ty, rất phù hợp cho những người làm về dịch vụ kế toán
Tự động sửa dữ liệu lỗi, tùy ý thiết kế mẫu in phiếu trên Excel bằng PM kế toán A-Excel
Phần mềm kế toán A-Excel gọn nhẹ, tùy biến cao. Cho phép tự động sửa lỗi dữ liệu, tự thiết kế mẫu in phiếu trên Excel.