CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

BSListBox với màu sắc và hình ảnh đẹp Phần 2
Lập trình VBA tạo Listbox trong Userform chỉ hiển thị dòng đơn giản, BSLIstBox của BSAC cho phép hiển thị đa dạng nội dung, định dạng chữ, có hình ảnh, màu sắc...
Chọn ngày (CALENDAR) với control BSDateSelector
Xem báo cáo với khoảng thời gian chọn nhanh sẽ rất chuyên nghiệp. Đây là phương pháp lập trình VBA kết hợp với control BSDateSelector trong BSAC được tác giả Nguyễn Duy Tuân - Tác giả của BSAC hướng dẫn chi tiết.
Giới thiệu BSAC - Bluesofts ActiveX Controls
Đây là bộ controls và hàm API hỗ trợ lập trình VBA, VB6, Delphi, ... Unicode với các nền tảng 32, 64-bit. Các controls: BSTreeView, BSListView, BSTaskPaneX, BSListBox, BSCombobox, BSImageList,.... BSAC là sử dụng FREE, chỉ xuất hiện một lần duy nhất khi mở file có thông tin giới thiệu BSAC. Năm 2009 BSAC v1.0 - Năm 2018 BSAC v2.0
Lập trình VBA tạo BS ListView unicode và Task Pane
BSAC - Bluesofts ActiveX Controls cung cấp controls BSListView để người lập trình VBA tạo ListView có Unicode, với các thuộc tính Grouping, CheckBoxes, Sort,.... rất đẹp và phong phú.
Lập trình VBA tạo BSTreeView unicode và Task Pane
Microsoft đã ngừng hỗ trợ ActiveX Controls, các controls cũ không hỗ trợ unicode, không có Task Pane. BLUESOFTS -Tác giả Nguyễn Duy Tuân đã phát triển BSAC để cho những người lập trình thiết kế phần mềm với giao diện chuyên nghiệp trong VBA.
Lập trình VBA tạo cửa sổ Task Pane trong Excel
Hướng dẫn lập trình VBA tạo cửa sổ Task Pane - cửa sổ phụ trong Excel. Khi tạo các ứng dụng Excel VBA để có cửa sổ này hiện nay chúng ta không có giải pháp nào từ Microsoft.
Lập trình VBA tạo BSListBox với màu sắc và hình ảnh đẹp Phần 1
Lập trình VBA tạo Listbox trong Userform chỉ hiển thị dòng đơn giản, BSLIstBox của BSAC cho phép hiển thị đa dạng nội dung, định dạng chữ, có hình ảnh, màu sắc...
Tạo BSProgressbar in statusbar in Excel
Lập trình tạo BSProgressbar trên thanh trạng thái của Excel, userform, formula,...
Tạo BSTreeview unicode đa cấp - Multi level
Lập trình VBA tạo TreeView unicode với đa cấp độ là việc khó nhưng với hướng dẫn của tôi bất kỳ ai cũng làm được chỉ với vài dòng lệnh cùng BSAC ... (*) Download BSAC: http://bluesofts.net/giai-phap-phan-mem/bsac-bluesofts-activex-controls.html
Task Pane nhúng phần mềm bên ngoài vào Excel
Để tạo cửa sổ phụ nhúng các phần mềm bên ngoài vào Excel là điều rất khó với các bạn lập trình VBA, tuy nhiên với thư viện lập trình BSAC.ocx của Công ty cổ phần Bluesofts thì bạn chỉ viết vài dòng code là đã làm được điều vi diệu trong VBA...
Unicode Caption và thêm icon vào Userform
Hướng dẫn lập trình VBA - Lập trình Windows API, BSAC với Userform - Ghi chuỗi unicode lên Caption của userform - Thêm biểu tượng/Icon lên userform. Để sử dụng các hàm trong video như SetTextUnicode, GetHwnd, SendMessage các bạn hãy tải BSAC tại đây: http://bluesofts.net/download/phan-mem/phan-mem-mien-phi/