CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Chia sẻ file Excel có VBA qua mạng...

Thg12, 10/2021

Tự viết code kết nối máy chủ, mở sheet, range và ngắt kết nối. Cách làm này giúp bạn chủ động làm việc với sheet trong máy chủ mà không dùng menu A-Tools. Khi...Chi tiết...
Lập trình VBA và SQL, ADO trong...

Thg11, 30/2021

Bài viết này tôi hướng dẫn mọi người dùng ADO kết nối tới CSDL Access trong mạng LAN, với các CSDL khác như Excel, Foxpro, SQL Server.... Các CSDL Access,...Chi tiết...
Kết nối Excel tới SQL Server và...

Thg11, 23/2021

Không cần qua các bước trung gian la export SQL Server ra Excel rồi mới dùng các hàm Excel làm báo cáo. A-Tools kết nối trực tiếp và làm báo cáo động luôn cho...Chi tiết...
Lập trình Windows API với VBA...

Thg11, 23/2021

Lập trình Windows API ứng dụng các hàm hệ thống giúp chúng ta tạo ra những chức năng mạnh cho phần mềm của mình. Ví dụ này hướng dẫn lập trình với ba ngôn ngữ...Chi tiết...
Lập trình Delphi tạo biểu đồ trên...

Thg11, 23/2021

Lập trình phần mềm truy đẩy dữ liệu từ Form vào Excel và tạo biểu đồ. Bài giảng có kết hợp với mã VBA để người biết VBA dễ dàng liên hệ giữa hai ngôn ngữ lập...Chi tiết...
Lập trình Delphi kết nối tới các...

Thg11, 23/2021

Video demo cách tôi có thể lập trình Delphi cho phép kết nối với các phần mềm Excel, Word... Phần mềm biên dịch trên Delphi là độc lập. Có một...Chi tiết...