CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Hàm sắp xếp trong Excel...

Thg7, 16/2021

Hàm sắp xếp BS_SortArray cho phép bạn sắp xếp mảng giá trị (vùng) ở một sheet khác mà không làm thay đổi dữ liệu nguồn. Đây là một trong những hàm mở rộng hay...Chi tiết...
Hướng dẫn chỉ tiết hàm BS_HLOOKUP...

Thg7, 16/2021

Hàm BS_VLOOKUP lọc theo chiều dọc, hàm BS_HLOOKUP lọc theo chiều ngang hay còn gọi lọc theo cột (filter theo cột) trong Excel với Add-in A-Tools. Đây là công...Chi tiết...
Hướng dẫn chỉ tiết hàm BS_VLOOKUP...

Thg7, 16/2021

Một BS_VLOOKUP tìm nhiều điều kiện và trả về mảng động, mảng có thể là một hay nhiều cột, tốc độ chạy nhanh, có tính ứng dụng rất đa dạng. Loạt bài chia sẻ...Chi tiết...
Lập trình VBA Liên kết dữ liệu từ...

Thg7, 15/2021

Hướng dẫn lập trình VBA để lấy dữ liệu từ website vào Excel với đối tượng QueryTable. Dữ liệu lấy dạng t(*) Mã ng'-------CODE--'Author: Nguyen Duy Tuan -...Chi tiết...
Lập trình VBA tạo menu chuột phải...

Thg7, 15/2021

Khi bạn cần thiết kế menu trợ năng để chạy macro chuyên nghiệp bằng cách nhấp chuột phải để thuận tiện như hình dưới đây thì hãy xem hướng dẫn lập trình chi...Chi tiết...
Tạo hóa đơn với công thức lấy dữ...

Thg7, 15/2021

Video này hướng dẫn các bạn tạo hóa đơn tính tiền dịch vụ tour đơn giản, không cần dùng nhiều hàm Excel, cho phép in liên tục hóa đơn. Đây là phương pháp làm...Chi tiết...