CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Lập trình Windows API với VBA...

Thg11, 23/2021

Lập trình Windows API ứng dụng các hàm hệ thống giúp chúng ta tạo ra những chức năng mạnh cho phần mềm của mình. Ví dụ này hướng dẫn lập trình với ba ngôn ngữ...Chi tiết...
Lập trình Delphi tạo biểu đồ trên...

Thg11, 23/2021

Lập trình phần mềm truy đẩy dữ liệu từ Form vào Excel và tạo biểu đồ. Bài giảng có kết hợp với mã VBA để người biết VBA dễ dàng liên hệ giữa hai ngôn ngữ lập...Chi tiết...
Lập trình Delphi kết nối tới các...

Thg11, 23/2021

Video demo cách tôi có thể lập trình Delphi cho phép kết nối với các phần mềm Excel, Word... Phần mềm biên dịch trên Delphi là độc lập. Có một...Chi tiết...
Lập trình Delphi cơ bản bài 04 -...

Thg11, 23/2021

Lập trình Delphi cơ bản Bài 04 cung cấp kiến thức về chuyển đổi kiểu dữ liệu, ứng dụng helper để thêm thành phần kiểu dữ liệu từ đây việc lập trình sẽ đơn giản...Chi tiết...
Lập trình Delphi cơ bản Bài 03 -...

Thg11, 22/2021

Bài học số 03 hướng dẫn cách tính toán trên Form, sử dụng các hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu số và chuỗi. Các hàm StrToFloat, StrToFloatDef, FloatToStr,...Chi tiết...
Lập trình Delphi cơ bản Bài 02 -...

Thg11, 22/2021

Video này tôi hướng dẫn cách lập trình Delphi với Form, thiết lập thông tin phần mềm, thuộc tính của Form. Lập trình Form mẹ gọi form con với cách truyền tham...Chi tiết...