CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Lập trình VBA xuất dữ liệu tự động...

Thg12, 13/2022

Lập trình VBA cho phép ta giảm nhiều công sức làm tay, chỉ cần một nhấp chuột các việc ta làm được thực hiện ngay. Xuất các phiếu thu thành các file PDF từ...Chi tiết...
Lập trình Scrollbar trong Userform...

Thg12, 13/2022

Lập trình VBA để thay đổi màu sắc tùy ý trong bảng tính Excel nếu mò mẫm sẽ rất lâu và không chuyên nghiệp. Tôi hướng dẫn cách lập trình userform, scroll bar...Chi tiết...
Cách chuyển dữ liệu dạng Pivot về...

Thg9, 5/2022

Đôi khi chúng ta nhận một báo cáo mô tả dữ liệu dạng pivot (có dòng đầu, cột đầu là tiêu đề, giao của dòng, cột là giá trị thống kê. Bây giờ bạn cần đưa dữ...Chi tiết...
Hướng dẫn chạy file Excel có...

Thg7, 10/2022

Một file Excel có chứa maco hay VBA khi mở lên có thể bạn không chạy được nếu không thực hiện các bước trong bài viết này. Khi mở file Excel có định dạng...Chi tiết...
Hướng dẫn kiểm tra và xóa giá trị...

Thg2, 8/2022

Đôi khi làm dữ liệu chúng ta gặp phải dữ liệu trùng nếu không có phương pháp xử lý hiệu quả thì sẽ mất nhiều thời gian để làm. Clip chia sẻ cách đơn giản để...Chi tiết...
Hướng dẫn lọc bảng lương trong...

Thg12, 27/2021

Lọc bảng lương có nhiều điều kiện, kết quả trả về một hay nhiều cột tùy ý, đánh số thứ tự và co giãn dòng tự động khi điều kiện thay đổi. Để lọc dữ liệu từ...Chi tiết...