CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Lập trình VBA Phần mềm đổi tên...

Thg7, 25/2021

Đổi tên nhiều file trong một hay nhiều thư mục nếu làm bằng tay sẽ mất nhiều thời gian. Với một ứng dụng lập trình bằng VBA chỉ cần một click chuột. Mã nguồn...Chi tiết...
Tạo báo cáo tách cột phối hợp hàm...

Thg7, 25/2021

Hàm VTC tách cột tự động, nếu muốn chỉ định cố định các cột tách thì dùng hàm IN lồng bên trong. Hàm VTC cho phép rút ngắn công thức và tạo độ linh hoạt cao...Chi tiết...
Bài giảng lập trình VBA với giải...

Thg7, 25/2021

Trong Excel việc xử lý chuỗi là rất đa dạng, nắm được giải thuật tách ghép chuỗi sẽ giúp bạn rất nhiều trong công việc. Lập trình VBA sẽ giúp bạn làm việc này...Chi tiết...
Lập trình VBA tạo hàm tách chuỗi...

Thg7, 25/2021

Tách chuỗi tành mảng dựa theo ký tự phân tách. Phương pháp dùng hàm SPLIT trong VBA rất dễ dàng. Để điền cả mảng bạn có thể dùng Office 365 hoặc hàm...Chi tiết...
Bài 5 - Bài giảng lập trình VBA...

Thg7, 16/2021

Bài giảng hướng dẫn cách gộp dữ liệu từ nhiều file đang đóng hoặc mở bằng lập trình với ADO, với câu lệnh truy vấn CSDL SQL. Đây là một bài giảng trong khóa...Chi tiết...
Hàm nối mảng theo chiều dọc và...

Thg7, 16/2021

Add-in A-Tools cung cấp bộ hàm ghép nối mảng, từ mảng rời rạc được gom thành một mảng để từ đó các hàm và công cụ khác trên Excel khai thác dữ liệu dễ dàng...Chi tiết...