CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Lập trình VBA bảo mật code phía máy chủ với Add-in A-Tools

Các bạn muốn bảo mật code VBA hay muốn có CƠ HỘI KINH DOANH SẢN PHẨM EXCEL lưu ý chủ đề này nhé! File Excel có mã nguồn VBA dễ dàng bị mở để xem và sửa code, lập trình DLL vẫn có thể bị hack để chiếm quyền sử dụng. Lập trình mạng Client-Server cho phép mã nguồn VBA để phía máy chủ, máy khách chỉ gọi tên hàm, thủ tục và nhận kết quả mà không thể nhìn thấy mã nguồn. Phương pháp lập trình này còn giúp bạn chủ động phân phối ứng dụng cho từng user nếu bạn có nhu cầu bảo mật hay kinh doanh chương trình Excel của bạn mà không sợ bị mất bản quyền.