CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Lập trình ADO trong VBA dễ dàng với SQL tự tạo

 Linh hồn của lập trình ADO là câu lệnh SQL, kiến thức của nó bạn phải học mới hiểu nó. Add-in A-Tools cung cấp SQL Builder để tự động tạo câu lệnh này cho bạn. Hãy cài Add-in A-Tools free để sử dụng nó trong công việc viết lệnh SQL trong VBA sẽ giúp bạn tiết kiện thời gian trong lập trình VBA.

Khi bạn lập trình với SQL thì dùng ADO. Ngôn ngữ SQL bạn phải học mới nắm được cấu trúc ngôn ngữ. Dù bạn đã biết SQL hay chưa thì vẫn nên có một tool để tự sinh ra câu lệnh SQL để dễ dàng lập trình hơn. SQL Builder là chức năng trong Add-in A-Tools cho phép bạn chỉ cần kéo thả chuột nó sẽ tự tạo câu lệnh SQL, bạn copy câu lệnh này vào mã nguồn VBA để chạy.


Copy câu lệnh SQL vào VBA để chạy ADO

Video hướng dẫn trình tự lập trình ADO & SQL