CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Quản lý tạm ứng hoàn ứng bằng Excel

 
 
ql_tam_ung_hoan_ung_excel_bluesofts.png

Khoản tạm ứng là một khoản tiền hoặc vật tư do doanh nghiệp giao cho người nhận tạm ứng để thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh hoặc giải quyết một công việc nào đó được phê duyệt. Người nhận tạm ứng phải là người lao động làm việc tại doanh nghiệp. Người nhận tạm ứng (Có tư cách cá nhân hay tập thể) phải chịu trách nhiệm với doanh nghiệp về số đã nhận tạm ứng và chỉ được sử dụng tạm ứng theo đúng mực đích và nội dung công việc đã được phê duyệt. Khi hoàn thành, kết thúc công việc được giao, người nhận tạm ứng phải lập bảng thanh toán tạm ứng (Kèm theo chứng từ gốc) để thanh toán toàn bộ, dứt điểm (Theo từng lần, từng khoản) số tạm ứng đã nhận, số tạm ứng đã sử dụng và khoản chênh lệch giữa số đã nhận tạm ứng với số đã sử dụng (nếu có). Khoản tạm ứng sử dụng không hết nếu không nộp lại quỹ thì tính trừ vào lương của người nhận tạm ứng. Trường hợp chi quá số nhận tạm ứng thì doanh nghiệp sẽ chi bổ sung số còn thiếu.
 
Phải thanh toán dứt điểm khoản tạm ứng kỳ trước mới được nhận tạm ứng kỳ sau. Vì vậy kế toán phải mở sổ kế toán chi tiết theo dõi cho từng người nhận tạm ứng và ghi chép đầy đủ tình hình nhận, thanh toán tạm ứng theo từng lần tạm ứng dẫn đến mất rất nhiều thời gian và rất khó để tổng hợp và dễ gây sai sót. Để giải quyết triệt để vấn đề trên mình xin giới thiệu tới các bạn Chương trình QUẢN LÝ TẠM ỨNG - HOÀN ỨNG trên Excel rất đơn giản, tiện dụng và dễ dùng. Dành cho các bạn kế toán, theo dõi thu chi trong công ty.... File được xây dựng trên môi trường Excel kết hợp với công cụ Add-In  A-Tools để tổng hợp và lên các báo cáo linh hoạt giúp tốc độ chạy nhanh hơn bất kỳ phương pháp làm hàm Excel truyền thống nào.
 
Chỉ cần thao tác qua 3 bước đơn giản: Lập thông tin doanh nghiệp =>Nhập các hệ thống danh mục (DMNV, DMBP, DMĐT, DM Loại Tạm Ứng) =>Cập nhật phát sinh Tạm Ứng/Hoàn Ứng các bạn đã có ngay các Các bảng kê chứng từ phát sinh từ chi tiết đến tổng hợp (Bảng kê chứng từ theo nhân viên, Bảng kê chứng từ theo đối tượng, Bảng kê chứng từ theo loại tạm ứng, Tổng hợp tạm ứng nhân viên, Tổng hợp tạm ứng bộ phận, Tổng hợp tạm ứng đối tượng). Hãy tham khảo các khóa học Excel Nâng Cao Tạo báo cáo động trong Excel và Add-In A-Tools  tại Bluesofts.,jsc để có thể tự làm file Excel quản lý cho riêng bạn hoặc phát triển file Excel có sẵn cho phù hợp với doanh nghiệp bạn đang làm.
 
TẢI FILE EXCEL QUẢN LÝ TẠM ỨNG - HOÀN ỨNG TẠI ĐÂY