CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Nhập liệu Nhật ký chung siêu nhanh

 
 
Trong các đợt cuối năm và quý 1 hàng năm thì hầu như những ai làm kế toán đều phải thực hiện và hoàn tất công việc nhập liệu chứng từ kế toán để phục vụ lên báo cáo thuế, báo cáo tài chính, báo cáo nội bộ cuối năm. Công việc này có thể thực hiện trên phần mềm kế toán, Excel. Việc thao tác nhập liệu trên Excel sẽ mất khá nhiều thời gian vì một chứng từ nghiệp vụ sẽ phải nhập liệu trên nhiều dòng excel. Trong khi đó, khi nhập liệu thì người nhập luôn phải lưu ý đến việc nhớ định khoản, nhập những diễn giải lặp lại thường xuyên hoặc giống nhau. Khi xảy ra sai xót như: Định khoản sai, nhầm lẫn, điền thông tin trường ngày sai...thì dẫn đến hậu quả là lên báo cáo sai, mất nhiều thời gian kiểm tra

Ngoài ra, đối với một doanh nghiệp có nhiều nhân viên kế toán hoặc người nhập liệu có thể chưa tốt về định khoản kế toán thì việc quy định định khoản hoặc tự động định khoản tự động sẽ trở lên rất quan trọng. Một mặt giúp người nhập không phải nhập liệu quá nhiều trường thông tin, không phải nhớ định khoản. Mặt khác sẽ rút ngắn thời gian thao tác, đảm bảo tính chính xác của thông tin

Chương trình Excel Nhập liệu nhanh - Nhật ký chung là công cụ hữu ích, tiện lợi ứng dụng cho kế toán. Từ bảng nhập liệu này có thể dễ dàng ứng dụng các hàm, công thức, filter của Excel và A-Tools để làm sổ sách, báo cáo nhanh, chuẩn và phục vụ đắc lực trong thời gian cao điểm, áp lực của kế toán.

Download file Excel nhập liệu nhanh - Nhật ký chung Tại đây

Download addin A-Tools: Tại đây