CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Lọc danh sách duy nhất bằng 1 công thức

 

Bluesofts xin giới thiệu 1 hàm để lọc danh sách duy nhất trong phần mềm A-Tools Free không giới hạn số dòng, công thức ngắn gọn, dễ hiểu. Đó là hàm BS_UNIQUE() trong bộ hàm Free của A-Tools. Với hàm BS_Unique, các bạn chỉ cần gõ hàm, đưa vào vùng dữ liệu và nhấn Enter thì công thức sẽ tự động chạy và lấy ra 1 vùng danh sách duy nhất của vùng dữ liệu.
 
Bài toán: Giả sử chúng ta có 1 danh sách các mã hàng trùng lặp từ HH001 -> HH006 trong vùng A4:A50, yêu cầu bài toán là lọc ra danh sách duy nhất của các mã hàng trong vùng trên.

1.jpg

Link download phần mềm A-Tools: TẠI ĐÂY
Sau khi tải về các bạn đóng tất cả Excel và cài đặt như các phần mềm thông thường khác, sau khi các bạn cài đặt xong thì sẽ có menu A-Tools trên Excel, tiếp theo các bạn làm như sau:
 
Bước 1: Đặt chuột vào ô đầu tiên cần trả về kết quả, vào menu A-Tools trên thanh công cụ Excel, các bạn chọn vào "Hàm mở rộng" -> chọn tới hàm "BS_Unique".
 
2.jpg

Bước 2: Tại RangeOrArray các  bạn chọn vùng dữ liệu cần lọc danh sách duy nhất (bài toán ở đây là A4:A50), trong phần SortType là phương pháp lọc tăng dần hay giảm dần, nếu là không điền gì (ngầm đình là 1-> tăng dần), điền 0 là giảm dần. Option là tham số chính thứ 2, có thể đặt tên vùng, chèn dòng,...(không có cũng không ảnh hưởng).

3.jpg

Sau đó các bạn nhấn OK để nhận kết quả.

4.jpg

Các bạn tải file vi dụ tại đây: Link download
 
Tìm hiểu thêm nhiều chức năng trong A-Tools TẠI ĐÂY