CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Lọc dữ liệu theo thời gian chỉ trong vòng 2 phút

     
 
Hướng dẫn dùng 1 công thức để lọc dữ liệu trong khoảng thời gian bất ký chỉ trong vòng 2 phút. Khi thay đổi điều kiện thời gian, chỉ cần đặt chuột vào vùng công thức bấm vào cập nhật hoặc nhấn tổ hợp phím CTRL+SHIFT+A thì dữ liệu sẽ tự động cập nhật. Để sử dụng công thức, các bạn cần cài đặt phần mềm Add-in A-Tools.
Để tải cài đặt và tìm hiểu các chức năng của phần mềm tại các link dưới đây:
Download Add-in A-Tools tại đây
Hướng dẫn cài đặt phần mềm Add-in A-Tools tại đây
Hướng dẫn nhập liệu và tìm kiếm nâng cao trong Excel tại đây
 
Hướng dẫn tạo báo cáo động bằng 1 công thức trên Excel tại đây