CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Tách địa chỉ chi tiết bằng công thức Excel

Bài toán tách dữ liệu địa chỉ được ứng dụng nhiều trong thực tế. Ví dụ như:
- Bộ phận nhân sự cần tách thông tin địa chỉ thường trú, tạm trú của nhân viên để theo dõi thông tin nhân viên
- Các đơn vị cơ quan nhà nước cần tách địa chỉ để theo dõi thông tin của người dân
- Thời điểm dịch bệnh cần tách thông tin địa chỉ chi tiết để khoanh vùng khống chế dịch bệnh, cách ly y tế hoặc tiêm vaccin
- ...
Đặc tính và mức độ khó của bài toán: Chuỗi dữ liệu thường không đồng nhất. Có người thông tin thì chi tiết đến số nhà, ngõ, xóm,...có người thông tin chỉ từ xã. Khi đó bài toán cần lấy ra các dữ liệu gồm: Tỉnh/Thành, Quận/Huyện, Phường/Xã, và các thông tin còn lại của từng người.
Giả sử tình huống: Các thông tin trong chuỗi dữ liệu địa chỉ ngăn cách nhau bởi dấu phẩy và dữ liệu cần lấy ra ra các cột bên cạnh như hình ảnh.
Đây là một bài toán khó sử dụng công thức lồng ghép của nhiều hàm Excel như: IFERROR, FIND, MID, TRIM, SUBSTITUTE, REPT, LEN, LEFT và sử dụng thuật toán tách khối để lấy thông tin
(Công thức trong có trong file đính kèm)