CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Hướng dẫn lập phiếu lương và in tự động trên...

Thg7, 22/2021

Đối với các doanh nghiệp số lượng nhân viên lớn muốn theo dõi chi tiết tiền lương cho từng hay muốn bảo mật về thông tin tiền lương của từng nhân viên trong...
Chi tiết...
Sửa lỗi không sử dụng được phím tắt CTRL+0...

Thg7, 22/2021

Trong Excel, những người sử dụng nhiều về Excel, họ có rất nhiều kỹ năng về bàn phím là bởi vì họ nắm rõ được các phím tắt trong Excel. Nhưng có một số trường...
Chi tiết...
Hướng dẫn Chia sẻ Excel qua mạng bằng Add-in...

Thg7, 22/2021

Hướng dẫn mở cổng Modern để kết nối A-Tools qua Internet. Bất kỳ mát tính nào kết nối modem có internet đều có thể làm máy chủ chia sẻ các file Excel qua...
Chi tiết...
Ứng dụng Excel tính lương theo sản phẩm

Thg7, 22/2021

Hiện nay, nhiều mô hình doanh nghiệp tại việt nam (đặc biệt trong các công ty sản xuất, gia công) đang áp dụng phương pháp tính lương theo sản phẩm cho công...
Chi tiết...
Quản trị nhu cầu nguyên vật liệu trong sản...

Thg7, 21/2021

Mục đích ứng dụng - Tính toán nhanh, tự động lượng nguyên vật liệu cần cho sản xuất trong khoảng thời gian nhất định. - Dễ dàng so sánh giữa lượng NVL cần...
Chi tiết...
Hướng dẫn Chia sẻ Excel qua mạng bằng Add-in...

Thg7, 20/2021

Phân quyền cho các user được soạn thảo, chỉ đọc, copy, print, phê duyệt là những tính năng tuyệt vời nhất của A-Tools so với các sản phẩm khác có cùng tình...
Chi tiết...