CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Giới thiệu Phần mềm kế toán A-Excel - Làm kế toán nhiều doanh nghiệp

Chỉ cần nhập danh mục, chứng từ, tất cả sổ chi tiết, tổng hợp, báo cáo Thuế, BCTC tự động tạo, kết chuyển tự động, chuyển kỳ bằng lệnh, 100% báo cáo Excel.

Giới thiệu nhanh qua video
DOWNLOAD FREE
P
hần mềm được viết bới Nguyễn Duy Tuân - Công ty Cổ phần Bluesofts
 
Một số hình ảnh trong phần mềm


(Phần mềm bảo mật dữ liệu với cơ chế tạo user, password để đăng nhập vào phần mềm)
 

(Giao diện màn hình chính của phần mềm kế toán A-Excel)
 

(Tất cả các phiếu nhập trên bảng tính Excel, thuận tiện, dễ dàng, tự động hóa nhiều thao tác)
 

(100% báo cáo xuất ra Excel, Hỗ trợ tính năng Drill-down: từ sổ tổng hợp nhấp đúp chuột về sổ chi tiết, từ chi tiết nhấp đúp chuột về chứng từ gốc, từ chứng từ tìm ra các chứng từ liên quan)(Sổ cái, sổ chi tiết cho phép lọc nhiều điều kiện)(Hỗ trợ các báo cáo bán hàng, tùy ý thiết kế các báo cáo phát sinh của doanh nghiệp. Các bạn hoàn toàn tự xây dựng được thêm báo cáo mà không cần phải sửa phần mềm)(Mẫu phiếu in tùy ý thiết kế và chỉnh sửa trên Excel)(Báo cáo tài chính, báo cáo thuế trên Excel, liên kết với dữ liệu gốc tốc độ nhanh)

BÀI HỌC LIÊN QUAN: