CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Lập trình VBA tạo hàm tách tiếng Trung Quốc

Excel không có hàm tách tiếng Trung Quốc, chúng ta dùng VBA cho phép lập trình tạo ra hàm này rất dễ dàng. Bạn hãy làm theo tôi trình tự các bước như sau:

Video hướng dẫn chi tiết:
 

Trình tự thực hiện theo video trên:

Tải file Excel nguồn tại đây

Bước 1: Nhấn ALT+F11 để vào cửa sổ VBA


Bước 2: Trong cửa sổ VBA, cửa sổ bên trai, chọn tên file bạn muốn đưa code vào.
Vào menu Insert - > Module.


Bước 3: Copy đoạn code VBA hàm tách tiếng Trung Quốc dưới đây:

'COPY CODE
'Author: Nguyen Duy Tuan - duytuan@bluesofts.net
'Website: http://bluesofts.net
Function TachTiengTQ(s As String)
    Dim I&, ch As String
    For I = 1 To Len(s)
        ch = Mid(s, I, 1)
        If Abs(AscW(ch)) > 12000 Then
            TachTiengTQ = TachTiengTQ & ch
        End If
    Next I
End Function
'END COPY

(Copy code từ website)

(Code VBA được dán trong module)

Bước 4: Ra ngoài bảng tính (worksheet) nhập hàm:
=TachTiengTQ(B3) rồi ENTER
Kết quả bạn được như hình dưới đây.Bước 5: Nếu file Excel chưa lưu về dạng *.xlsm thì bạn cần Save as để lưu file về định dạng XLSM thì mới lưu được code trong file.

Thật tuyệt với đúng không? Lập trình VBA giúp bạn tự mở rộng các hàm,  chức năng mà Excel không có. Để hiểu cách viết code VBA hãy tham gia khóa học lập trình VBA tại Bluesofts.net tại đây.

Tác giả: Nguyễn Duy Tuân