CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Tạo báo cáo tách cột phối hợp hàm IN và hàm VTC của Add-in A-Tools

Hàm VTC tách cột tự động, nếu muốn chỉ định cố định các cột tách thì dùng hàm IN lồng bên trong. Hàm VTC cho phép rút ngắn công thức và tạo độ linh hoạt cao khi tạo báo cáo động trong Excel.

Video hướng dẫn chi tiết: