CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Quản lý kho nhập xuất tồn đơn giản bằng Excel

Hiện nay nhiều doanh nghiệp vẫn sử dụng Excel để phục vụ lên các báo cáo về kho. Thường là các doanh nghiệp như:
- Doanh nghiệp vừa và nhỏ có khối lượng mã vật tư trong kho theo dõi ít
- Doanh nghiệp có dùng phần mềm kế toán nhưng cần theo dõi kho nội bộ riêng
- Doanh nghiệp có bộ phận quản lý kho tách biệt với bộ phận kế toán và cuối kỳ sẽ đối chiếu giữa kho và kế toán
- Người nhập số liệu về kho không nắm bắt tốt nghiệp vụ kế toán hoặc không cần thiết theo dõi định khoản
- Doanh nghiệp có nhiều chỉ tiêu theo dõi đặc thù trong quản lý kho....

Chương trình quản lý kho đơn giản bằng Excel ứng dụng Add-in A-Tools với ngôn ngữ truy vấn SQL trên Excel như Videos dưới đây là một ví dụ nhỏ về khai thác hàm BS_SQL để lập báo cáo tự động trên Excel.  
 
- Nhập số liệu kho không cần định khoản mà thông qua mã nghiệp vụ: giúp người yếu hoặc không biết về định khoản kế toán cũng có thể sử dụng được
- Sử dụng tính năng nhập liệu nâng cao với công cụ Add-in A-Tools để tìm kiếm và nhập liệu nhanh chóng, chính xác: Giảm thiểu rủi ro nhầm lẫn khi ko nhớ mã, giúp tìm kiếm nhanh thông qua từ khóa chứa trong và quản trị danh mục chuyên nghiệp hơn.
- Công thức lấy thông ra form phiếu nhập, phiếu xuất kho tự động
- Công thức lấy thông tin ra thẻ kho theo khoảng thời gian tự động, tự động tính toán số dư đầu kỳ theo thời điểm báo cáo
- Công thức lập báo cáo nhập xuất tồn theo tháng hoặc theo khoảng thời gian lên báo cáo cáo
Ngoài ra, nếu người dùng biết ngôn ngữ truy vấn SQL (đăng ký học Tại đây) thì có thể chủ động tùy biến thêm bớt các trường thông tin trong dữ liệu nguồn, chủ động điều chỉnh báo cáo và thêm các báo cáo quản lý kho phù hợp theo nhu cầu quản lý

***Tải file Excel quản lý kho miễn phí:
- Bước 1: Download và cài đặt Addin A-Tools cho Excel: Download
- Bước 2: Tải file excel quản lý kho nhập xuất tồn: Download