CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Chia sẻ Excel qua mạng với Add-in A-Tools phân quyền giới hạn địa chỉ IP hoặc mã máy tính

Khi các bạn chia sẻ một file excel qua mạng LAN/Internet, bạn cần quản lý danh sách IP/mã máy của các máy khách, cho phép những máy tính nào được phép kết nối vào máy chủ, những máy tính nào không được phép kết nối vào chủ. Như vậy sẽ giúp các bạn quản lý và bảo mật thông tin của công ty một cách hiệu quả nhất.
Với cơ chế quản lý những máy khách không được phép kết nối vào máy chủ, khi các máy khách cố tình kết nối vào máy chủ thì sẽ hiển thị thông báo:

bl0.png

Để thiết lập quản lý danh sách IP/mã máy được phép kết nối vào máy chủ A-Tools: đưa danh sách IP/mã máy không được phép kết nối vào danh sách đen (những IP/mã máy trong danh sách này không được phép kết nối), đưa danh sách ip/mã máy được phép kết nối vào danh sách kết nối (chỉ những IP/mã máy trong danh sách này mới được kết nối).
+ Đưa danh sách IP/mã máy không được vào kết nối vào danh sách đen: Tại màn hình quản trị máy chủ, các bạn vào phần "Quản trị kết nối" -> tại đây các bạn chọn vào "Black list" -> khi đó sẽ hiển thị màn hình "Danh sách đen" là màn hình chưa danh sách IP không được phép kết nối vào máy chủ. Các bạn chỉ cần gõ địa chỉ IP hoặc mã máy của máy đó, rồi chọn vào thêm thì danh sách IP hoặc mã máy đó sẽ không được phép kết nối vào máy chủ.

bl1.png

+ Đưa danh sách IP/mã máy được phép kết nối vào danh sách kết nối: cũng tại màn hình Quản trị máy chủ" -> các bạn vào phần "Quản trị kết nối" -> tại đây các bạn chọn vào "Connection list" -> khi đó sẽ hiển thị màn hình "Danh sách kết nối", để thêm IP/mã máy vào danh sách kết nối, các bạn làm tương tự như đưa vào danh sách đen. Khi hoàn thành, chỉ những IP/mã máy trong danh sách kết nối mới được kết nối lên máy chủ, còn các danh sách khác sẽ không được kết nối lên máy chủ. 

bl2.png

Ngoài chức năng chia sẻ một file excel qua mạng LAN/Internet cho nhiều người dùng chung, phần mềm Add-in A-Tools còn hỗ trợ người dùng bộ hàm làm báo cáo động trên excel chỉ bằng một công thức, hỗ trợ nhập liệu và tìm kiếm trên excel như một phần mềm chuyên nghiệp,... các bạn xem thông tin chi tiết về phần mềm Add-in A-Tools tại đây.

 Bài học thêm:
Hướng dẫn phân quyền mỗi user vào một vùng dữ liệu, ẩn cột, ẩn dòng