CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Tự động copy công thức trong Excel

(Đào tạo Excel Nâng Cao tại Bluesofts)

Khi nhập dữ liệu trong Microsoft Excel mà bảng dữ liệu có công thức. Sau khi nhập xong chúng ta phải copy công thức từ dòng trên xuống dòng dưới để cập nhật đủ công thức ở các dòng dữ liệu. Việc copy vừa rồi khiến chúng ta mất khá nhiều thời gian làm việc. Vậy hãy để Excel giúp ta tự làm việc này mỗi khi thêm dòng mới trong bảng.

Các bước làm ngắn gọn dưới đây:

1. Chọn bảng dữ liệu:

2. Vào menu Home->Format as Table (trong nhóm Style)

Bạn có thể chọn mẫu bảng mà mình muốn định dạng ở bước này. Khi đã chọn xong, vùng dữ liệu đã được Excel định nghĩa về Table và nó được Excel làm một số việc tự động như: vopy công thức, định dạng, validation,.... từ dòng trên xuống dòng dưới hay dòng thêm mới.

Nếu bạn muốn hiển thị dòng tổng cộng thì nhấp chuột phải, menu hiện ra chọn "Table"->"Totals row"

3. Nếu bạn muốn định dạng có điều kiện để tô màu cho các giá trị, hiển thị các biểu tượng ảnh cho các giá trị thì dùng chức năng "Conditional Formating".

Chọn vùng cần định dạng, vào menu "Home"->"Conditional Formating", chọn Data Bars, chọn màu ta muốn. Nếu chọn ảnh thì chọn Icon Sets....

4. Kết quả cuối cùng ta được như hình dưới đây. Để thêm dòng mới, đặt con trở vào cột cuối và dòng cuối của bảng, nhấn phím TAB Excel sẽ mở thêm dòng mới để nhập liệu, điều thú vị ở đây là các công thức, định dạng , các thiết lập ở các cột được copy cho dòng mới.

Bài viết bởi: Nguyễn Duy Tuân - Công ty cổ phần BLUESOFTS