CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Tạo hàm tách dãy số đầu tiên trong chuỗi


Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn hàm tách dãy số đầu tiên hoặc dãy số đầu tiên có ký tự "-" liên kết với dãy số tiếp theo. Để có hàm tách dãy số như trên, các bạn tiến hành làm theo các bước sau:

Bước 1: Tạo cơ sỡ dữ liệu gồm ký tự và số.

ham_tch_so_1.jpg

Bước 2: Vào môi trường lập trình VBA, các bạn vào menu INSERT -> MODULE để tạo một module, sau đó copy code dưới đây vào trong module vừa tạo.
 
'...CODE....
Function TACHDAYSO(ByVal CHUOI As String) As String
    Dim I As Long
    Dim CH As String
    Dim BATDAT As Boolean
    For I = 1 To Len(CHUOI)
        CH = Mid(CHUOI, I, 1)
        If IsNumeric(CH) Or CH = "-" Then
            If Not BATDAT Then
                BATDAT = True
            End If
                TACHDAYSO = TACHDAYSO & CH
        Else
            If BATDAT Then
                Exit Function
            End If
        End If
    Next I
End Function
'...END CODE...
Sau khi pate vào sẽ tương tự như hình dưới đây:

ham_tach_so_2.jpg

Bước 3: Sau khi hoàn thành việc copy code, các bạn vào môi trường bảng tính Excel, các bạn gõ hàm =TACHDAYSO( ô chứa chuỗi ký tự và số).

ham_tach_so_3.jpg

Bước 4: Tiếp theo các bạn nhấn ENTER rồi copy công thức cho các ô còn lại và nhận kết quả:

ham_tach_so_4.jpg

Để tìm hiểu thêm nhiều kiến thức bổ ích về VBA, các bạn tìm hiểu tại khóa đào tạo VBA trong Excel cơ bản của công ty.
Các bạn tải File ví dụ tại đây: Dowloand