CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Tại sao hàm Offset làm tốc độ xử lý Excel bị chậm P2

Bài 2 tôi xin phân tích tiếp về lý do hàm Offset trong Excel làm bảng tính của Excel chạy chậm. Qua loạt bài này các bạn có thể xem xét nên dùng hàm Offset trong những tình huống nào cũng như mức độ ứng dụng để không làm ảnh hưởng đến tốc độ tính toán của Excel nhiều.Tại sao hàm Offset chạy chậm - Phần 1
Xem thêm các bài viết khác về Excel. Bấm vào đây nhìn cửa sổ bên phải)