CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Tách cột riêng biệt trong Pivot Table với kiểu Tabular Form

Pivot Table là công cụ lập báo cáo rất nhanh và chỉ bằng phương pháp kéo thả. Với các báo cáo có nhiều trường dữ liệu cần đưa vào tổng hợp thì mặc định Pivot sẽ tự động phân nhóm. Tính năng phân nhóm này rất hay khi cần theo dõi 1 đối tượng này có bao nhiêu đối tượng phát sinh.
Tuy nhiên nhiều tình huống lại chỉ có phát sinh 1-1. Ví dụ: 1 mã hàng có 1 tên và 1 đơn vị tính, 1 nhân viên thì kèm theo tên và thông tin nhân viên đó.... Trường hợp này thì thường người dùng sẽ không cần phân nhóm và mong muốn báo cáo Pivot Table sẽ hiển thị tách cột (bỏ gộp cột) theo chiều ngang
Video dưới đây sẽ hướng dẫn cách bỏ gộp chung cột trong Pivot Table mà chỉ bằng vài click chuột.
  
Để khai thác chuyên sâu hơn về Pivot Table, Pivot Chart, Power Pivot và chủ động trong khai thác Pivot vào công việc thực tế thì có thể đăng ký tham gia khóa học: Excel nâng cao cho người đi làm
 
Videos tham khảo về lập Dashboard quản trị bằng Pivot Table: