CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Nhập liệu nâng cao bằng phần mềm Add-In ATools để theo dõi xuất kho sản xuất theo định mức

 
 
Đối với các đơn vị sản xuất, việc theo dõi việc xuất vật tư là một công việc tốn rất nhiều thời gian. Làm thế nào để có thể đơn giản hóa và tăng tốc độc thực hiện việc theo dõi xuất kho vật liệu trong sản xuất, trong bài viết này Bluesofts sẽ Demo chức năng nhập liệu nhanh trên phần mềm Add-In A-Tools hỗ trợ thực hiện công việc trên.

 
Tìm hiểu và download phần mềm Add-in A-Tools TẠI ĐÂY