CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Kiểm tra, phát hiện sai xót trường số trong Excel

  
Trong nhiều trường hợp khi thao tác trên bàn phím, vô tình người dùng nhập trường số thành trường text như thêm dấu nháy đơn đằng trước, trường ngày gõ sai định dạng. Ví dụ: Định dạng mặc định trong máy tính đang là mm/dd/yyyy, nhưng người dùng lại gõ 31/12/2016 thì sẽ là sai. Hậu quả để lại tính toán sai, số liệu sai và báo cáo sai nếu không phát hiện ra

Ngoài ra, trường hợp khó phát hiện hơn là sử dụng hàm để lấy ra giá trị nhưng lại lấy ra là Text. Ví dụ: ô A1 là HH-0K1, ta sử dụng hàm Right tại ô B1 để lấy ra số 1. Hàm Right(A1,1)=1 nhưng số 1 ở đây lại là Text chứ không phải là số

Cách xử lý:

Cách 1: Dùng Conditional Formatting

Bôi đen vùng cần kiểm tra rồi chọn Conditional Formatting àNew Rule àUse a formula to determine which cells to format. Phần Format values where this formula is true gõ công thức =istext(…). Xem video thao tác hướng dẫn.

Cách 2: Dùng VBA

Đoạn Macro sau đây sẽ giúp bạn trỏ con chuột đến từng ô có định dạng đang là Text để bạn sửa đến khi hoàn thành

VBA_CO_BAN_NOT_IS_NUMBERIC.png
Đăng ký học VBA trong Excel để tối ưu và hỗ trợ đắc lực hơn cho công việc. Đăng ký Tại Đây