CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Hướng dẫn đăng ký bản quyền Add- In A- Tools


Để đăng ký bản quyền phần mềm Add-In A-Tools, các bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Các bạn mở một file Excel bất kỳ, sau đó các bạn vào menu A-Tools trên Excel -> chọn vào mục đăng ký A-Tools.

2-(1).jpg

Bước 2: Sau khi vào màn hình đăng ký A-Tools, các bạn làm như sau:
 
 - Tại phần mã máy, các click chuột vào nút copy bên cạnh (hoặc bôi đen để copy)
 
 - Sau khi copy mã máy xong, các bạn tạo mới một Email như sau:
 
    + Tiêu đề: Yêu cầu cấp license A-Tools
 
    + Nội dung:
 
       . Các bạn dán mã máy vừa copy, nếu bạn cần đăng ký nhiều máy thì các bạn có thể tổng hợp vào một file notepad rồi thêm vào trong email (Chú ý: nếu đăng ký cho nhiều máy, có máy chủ máy khách thì ghi rõ mã máy nào là máy chủ, mã máy nào máy khách). 
 
       . Các bạn mua theo công ty thì ghi tên công ty, còn mua theo cá nhân thì ghi họ tên bạn.
 
-> Sau khi hoàn thành việc soạn thảo Email, các bạn gửi vào Email màu xanh trong phần màn hình đăng ký A-Tools: sales@bluesofts.net .

2-(2).jpg

Bước 3: Sau khi gửi mail xong, bên công ty sẽ gửi cho các bạn một Email có kèm theo license, các bạn vào Email tải về và lưu vào một thư mục nào đó để sau này còn đăng ký lại.
 
Khi lưu xong license, các bạn quay lại bước 1 để vào màn hình đăng ký, tại đây các bạn chọn vào nhận tệp đăng ký.

3-(1).jpg

Bước 4: Sau khi chọn vào nhận tệp đăng ký, sẽ hiển thị cho các bạn một đường dẫn, các bạn tìm đường dẫn tới file license bạn vừa lưu, các bạn chọn vào tên file và click vào Open để đăng ký.

4.jpg

Bước 5: Sau khi hoàn thành việc đăng ký, để kiểm tra đã đăng ký thành công hay chưa, các bạn vào lại menu A-Tools, tại phần đăng ký, nếu chữ đăng ký A-Tools mờ đi là bạn đã đăng ký thành công.

dangky_at1.jpg

Các bạn vào đây để tham khảo thêm về phần mềm: Link phần mềm