CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Chuyển số sang văn bản trong Excel chỉ bằng click chuộtHướng dẫn chuyển giá trị kiểu số sang văn bản chỉ bằng click chuột là một tính năng phụ trong phần mềm Add-in A-Tools. Người dùng chỉ việc cài đặt phần mềm Add-in A-Tools, sau đó bôi đen vùng giá trị kiểu con số mà muốn chuyển sang văn bản. Vào menu A-Tools và bằng 1 click chuột vào "Số-Văn bản" thì toàn bộ dữ liệu bôi đen sẽ được chuyển sang văn bản.
 
(*) Download Add-in A-Tools tại đây:
http://bluesofts.net/giai-phap-phan-mem/a-tools-truy-van-loc-soan-thao-va-quan-tri-du-lieu-excel-qua-mang.html
(*) In liên tục trong Excel...
https://www.youtube.com/watch?v=hexq8VklB5M
(*) Lọc dữ liệu trong khoảng thời gian
https://www.youtube.com/watch?v=FsisMh0l6a8