CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Kiểm tra Excel là 32 hay 64-bit

Trước khi cài đặt Add-in A-Tools hay các add-in khác bạn cần phải biết Excel hay Office trên máy tính mình là 32 hay 64-bit. Bạn chỉ cần thực hiện các bước dưới đây:

Bước 1. Mở Microsoft Excel (hoặc bất kỳ chương trình nào trong bộ Microsoft Office)
Bước 2. Nhấp chuột vào tab "File" nếu Office 2010 or higher; là Office button nếu Office 2007.
(Office 2007 về trước luôn là 32-bit)
Bước 3. Kiểm tra platform
+ Với Office 2010: chọn "Help", nhìn sang phải, bạn sẽ nhìn thấy thông tin Office/Excel của bạn đang 32 hay 64-bit.+ Với Office 2013 hoặc cao hơn. Bấm vào Account, chọn "About Excel" bạn nhìn thấy Excel đang là 32 hay 64-bit.