CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Hướng dẫn xuất lưới dữ liệu chấm công

 Nhiều doanh nghiệp có số lượng nhân sự lớn (KCN, Khu chế suất, các cty vừa và lớn hoặc các doanh nghiệp có số lượng nhân sự hàng trăm người trở lên,...) thì thường sử dụng máy chấm công (vân tay, thẻ từ) để thực hiện chấm công cho cán bộ phân viên. Tùy theo từng doanh nghiệp thì theo dõi quản lý chấm công khác nhau như:
- Chỉ chấm công giờ In và giờ Out. Trường hợp nếu nhân sự chấm nhiều hơn 2 lần thì sẽ lấy giờ nhỏ nhất là giờ in, giờ lớn nhất là giờ Out
- Chấm công 4 lần/1 ngày: Giờ In và Out buổi sáng, In và Out buổi chiều
- Chấm công quy định giờ In và Out theo Ca làm việc
-....
Khi đó, dữ liệu chấm công xuất ra từ phần mềm cũng khá đa dạng như: Xuất sẵn dạng lưới (có merge ô, trộn thông tin trong ô, có tích hợp kết quả tổng hợp chấm công) hoặc chỉ xuất ra dạng dữ liệu thô (có cột Mã số nhân sự, tên nhân sự, bộ phận, giờ In, giờ OUt,....). Bài viết này sẽ xét đến trường hợp xuất dữ liệu chấm công ra ở dạng dữ liệu thô và cần xử lý và xuất dũ liệu sang lưới chấm công
1. Tình huống mẫu số 1: Dữ liệu chấm công chỉ có giờ In và giờ Out. Dữ liệu xuất lưới hiển thị thông tin ký hiệu loại công làm việc và thời gian tăng ca2. Tình huống mẫu chấm công số 2: Chấm công 1 ngày 4 lần, cần xử lý dữ liệu chấm công để tổng hợp công (như videos bên dưới) nhưng không có phần xuất lưới. Nếu cần xuất lưới thì làm tương tự như trường hợp 1 và trường hợp 3

  
3. Tình huống mẫu số 3: Chấm công 1 ngày nhiều lần nhưng chỉ cần lấy ra 1 giờ In và 1 giờ Out để tổng hợp chấm công và xuất lưới

 
Trong thực tế thì dữ liệu chấm công của doanh nghiệp còn rất nhiều yếu tố phải xử lý như: Đi muộn, về sớm, làm ca (kíp, ngày, đêm), hưởng chế độ, nhân sự được ưu tiên, công tác, quy định chấm công khác nhau giữa các phòng ban, cá nhân,.... Vì vậy bài viết này chỉ giải quyết ở một phần nhỏ nhằm giúp ích tốt hơn khi phát sinh nhu cầu xuất lưới chấm công.

Để chủ động kiến thức excel và khai thác ứng dụng vào công việc thì có thể tham khảo khóa học: Excel nâng cao cho người đi làm. Đăng ký tham gia: ĐĂNG KÝ