CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Hướng dẫn sử dụng Table trong Excel

Videos hướng dẫn số 1 về Table: Kết hợp tiêu đề Filter và Total Row chuyên nghiệp trong Table

Videos hướng dẫn số 2 về Table: Đặt tên, xóa tên, thay đổi kích tước Table

Videos hướng dẫn số 3 về Table: Lập công thức trong table và dữ liệu nguồn từ Table


Tư vấn và đăng ký tham gia khóa học Excel nâng cao cho người đi làm