CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Chọn mã nguyên liệu theo định mức sản xuất

Tính ứng dụng của Validation list nâng cao trong kiểm soát nhập mã nguyên liệu khi nhập dữ liệu sản xuất.
- Giúp giảm thiểu rủi ro nhập mã nguyên liệu không có trong định mức
- Chỉ hiện ra những mã nguyên liệu của sản phẩm đó để người dùng chọn mà không phải tìm kiếm theo một danh sách dài
- Bảng tính hiển thị chuyên nghiệp hơn
Hướng dẫn thực hiện thiết lập Data Validation list nâng cao: (theo videos)
- Sử dụng công thức tìm kiếm trả về mảng kết quả: kết hợp hàm Offset, Match, Countif
- Sử dụng Data Validation List

 

  Đăng ký tham gia chương trình đào tạo Excel nâng cao cho người đi làm của Bluesofts - Tại đây