CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Video hướng dẫn quản lý hàng hóa theo theo lô và hạn sử dụng


Khi một mặt hàng cần theo dõi theo từng lô nhập của nhà sản xuất, như các hàng thực phẩm, điện tử, thuốc uống thì việc quản lý từng lô sản xuất khi nhập là quan trọng. Khi xuất kho người quản lý hàng cần biết xuất lô nào trước lô nào sau dựa trên hạn sử dụng để tránh hàng hóa quá hạn sử dụng, việc kiểm kê tồn kho phải tính tồn theo từng lô, hạn sử dụng. Để quản lý hàng hóa có tính chất như trên thì công việc thực sự khó khăn và vất vả, dễ bị nhầm lần và mất thời gian. Tôi xin giới thiệu cách quản lý hàng hóa theo lô-hạn sử dụng hiệu quả bằng 
Phần mềm quản lý kho BS Silver do Công ty cổ phần Bluesofts thiết kế.