CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Chia sẻ Excel qua mạng và phân quyền từng user

 
Chia sẻ Excel qua mạng cho nhiều người dùng có phân quyền chi tiết hơn GoogleChia sẻ file Excel cho nhiều người cùng nhập chung tại một thời điểm không cho phép sửa , xóa dữ liệu của nhau. Đây là tính năng đột phá của Bluesofts Add-in A-Tools so với bất kỳ giải pháp chia sẻ Excel qua mạng trên thế giới kể cả với Google Spread sheet, Office 365.
+ Nhiều người cùng nhập liệu chung một sheet tại một thời điểm
+ Thấy được những ai đang làm chung
+ Bấm vào tên người đang hiện sáng để chat - trao đổi việc tức thời
+ Mọi người nhìn thấy vùng đang chọn của người khác
+ Mỗi dòng nhập liệu máy chủ sẽ ghi tên người nhập, thời gian nhập của máy chủ.