CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS


VirusMacroWarning là add-in tự động cảnh báo và diệt virus macro trong Excel, xóa name rác trong Excel, giúp file Excel chạy nhanh và bình thường.

Khi file Excel của bạn bị nhiễm virus macro tức là hậu quả đã xảy ra. Phần lớn các cách xóa virus, name rác là làm thủ công hoặc chỉ là giải quyết hậu quả, bản chất virus vẫn tiềm ẩn lây lan từ file này đến file khác mà bạn có thể không biết. Theo cơ chế hoạt động của virus macro, khi mở Excel là virus đã được kích hoạt hoặc khi mở file mà file đó có mã độc. Các virus macro thường được viết bằng các hàm macro được lưu trong sheet loại "Macro", như loại virus "Virus.MSExcel.Yagnuul.d" tên virus là "Helpme". Người ta cũng viết virus bằng VBA ví dụ như virus NEGS tự cấy mã độc vào các file Excel khi mở, tạo thêm sheet có tên "foxz", tạo module và cấy mã VBA để phục vụ việc nhân bản....

Trình tự thực hiện cài đặt và gỡ bỏ

+ Bạn hãy truy cập WINDOWS bằng Account có quyền Admin

+ Tắt MS Excel
+ Để gỡ bỏ chạy file "UnInstall" trong Start\All Programs\VirusMacroWarning


Cơ chế hoạt động

+ Phát hiện và thông báo các file chạy tự động cùng Excel

FilesWarning-(1).jpg

 

Theo cơ chế hoạt động của virus macro, các file làm lây lan thường được chạy ngay ban đầu khi Excel khởi động.

VirusMacroWarning phát hiện và thông báo cho người dùng xử lý, có thể chuyển sang nơi khác hoặc xóa đi.

+ Tự động kiểm tra khi mở file trong file Excel (workbook) có các sheet macro. Cơ chế viết virus macro, các mã lệnh được lập trong một sheet có kiểu macro, ví dụ như loại virus "Virus.MSExcel.Yagnuul.d" được viết trong sheet macro có tên "Helpme", virus NEGS tự cấy mã độc vào các file Excel khi mở.

 

MacroSheetWarning.jpg

 

Hệ thống kiểm tra virus macro, nếu phát hiện có "hiện tượng" sẽ thông báo cho người dùng để quyết định xóa những sheet được nghi là virus.

+ Tự động phát hiện các Name bị lỗi, thông báo cho người dùng để quyết định việc xoá.

nameserrwarning.jpg

Hiện nay có nhiều phần mềm nổi tiếng về diệt virus như Symantec, BitDefender, McAfee,Bkav, D32,...

Trong các file dữ liệu của hệ Office (đặc biệt là Excel) cho phép người dùng lập trình (viết các macro) trong file, với cơ chết viết virus macro cách thức cũng gần như vậy. Khi dùng các PM diệt virus nói trên, nếu lựa chọn chế độ "diệt virus macro" nhiều khi các PM có sự nhầm lẫn diệt luôn cả những file có macro"chuẩn" của bạn.


Tác giả: 
Nguyễn Duy Tuân