CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS

Hướng dẫn diệt virus macro, name rác
File Excel nặng, chậm, có dấu hiệu bất thường, không mở được có thể Excel bị nhiễm virus macro. Add-in này sẽ ngăn chặn sự lây lan của virus trong Excel nếu có.